okyanusbilgiambari.com

Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-
8D-DMAIC

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

Yalın Eğitim
Fabrika - Şirket - Kamu

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 
BRC Gıda Standardı Versiyon 8: 2018'deki önemli değişiklikler
ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemindeki önemli değişiklikler
ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi standardındaki değişiklikler
Excel'de 4 farklı yöntemle Histogram çizimi ve Histogramların yorumlanması
 
BRC Gıda Standardı Versiyon 8:2018'deki Değişiklikler
 
 
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardındaki Önemli Değişiklikler (Güncelleme 1.Nisan.2019)
 

 * ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı,  ISO 9001:2015 kalite  yönetim sistemi standardı ile yapısal ve kavramsal olarak uyumlu olarak 10 maddeli hale getirildi (ISO 14001 çevre, ISO 45001 İş güvenliği ve ISO 5001 Enerji yönetim sistemleri ile de).
* Önleyici faaliyet terimi standardın 2005 yayınında da geçmiyordu.
* El kitabı  standardın 2005 yayınında da talep edilmiyor.
* Doküman ve kayıt kontrolü (Madde 7.5.3.), uygun olmayan ürünün kontrolü  (Madde 8.9), iç tetkik (Madde 9.2) ve düzeltici faaliyet (Madde 10.1) konuları için YAZILI prosedür talep edilmiyor. 
* KKN (Madde 3.11), Operasyonel-ÖKP (Madde 3.30) ve ÖKP (Madde 3.35) tanımları değişti.
* Madde 3.22'de Tehlike sınıflarını arasına alerjenler ve radyasyon ilave edildi.
* Madde 3.35'de ÖKP tanımında "hijyenik ortam" yerine "gıdanın korunması" ifadesi geldi.
* Madde 3.27'de Geçerli kılma, doğrulama ve izleme arasındaki ilişki ve fark daha anlaşılır olarak açıklandı.

* Madde 4 Kuruluşun bağlamı başlığı ve konuları ilave edildi.
* Madde 4.1 ve 4.2'de Kuruluşun bağlamı ve ilgili taraf ve beklentilerinin belirlenmesi talep edilmekte.

 * Madde 5 Liderlik başlığı oluşturuldu ve liderlik, politika ve kuruluş yapısıyla ilgili konular bu başlıkta toplandı.

* Madde 6 Planlama başlığı ilave edildi. Bu maddeye risk-fırsat analizi ve ilgili önlemleriyle ve değişikliklerin yönetimi konuları ilave edildi.
*
Madde 6.1.1'de kurumsal seviyede risk analizi ve yönetimi talep edilmekte ( ISO 9001:2015 kalite, ISO 14001 çevre, ISO 45001 İş güvenliği ve ISO 5001 Enerji yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi)
*
Madde 6.1.2'de hedeflere ulaşmak için eylem planı talep edilmekte.

 * Madde 7 Destek başlığı oluşturuldu. Bu madde de kaynaklar, çalışan yetkinliği, çalışan farkındalığı, iletişim ve dokümante edilmiş bilgi konuları toplandı.

* Madde 8 Operasyon başlığı oluşturuldu. Bu madde de ön koşul programları, izlenebilirlik, acil durum yönetimi, tehlike kontrolü (tehlike analizi, HACCP/o-ÖKP planları), güncelleme, kalibrasyon, doğrulama ve uygun olmayan ürün ve proseslerin kontrolü konuları ilave edildi.
*
Madde 8.2.3'de ön koşul programları için "ISO 22002 Gıda Güvenliğinde Ön Koşul Programları" kılavuzlarına atıf yapılmakta.
* Madde 8.3'de İzlenebilirlik sistemi kayıtlarının raf ömrü boyunca saklanması talep edilmekte
ve  izlenebilirlik tatbikatının etkinliği kontrolü için kütle denkliği beklentisi maddenin açıklama bölümünde belirtilmekte.
* Madde 8.5.4'e göre mevcut sistemlerdeki KKN'lerinin güncellenmesi gerekmeyebilir. HACCP/o-ÖKP planı ifadesi yerine Tehlike Kontrol planı ifadesi kullanılabilir (BRC-Food - issue 8'de gıda güvenliği planı olarak geçmekte).
* Madde 8.5.4.2'de operasyonel ÖKP'ler için "sınır değeri/action criteria" belirlenmesi talep edildi.
* Madde 8.9.5'de geri çekme tatbikatına ilave olarak geri çağırma tatbikatı da yapılması talebi bulunmakta.

 * Madde 9 Performans Değerlendirme başlığı oluşturuldu. Bu maddede izleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme, iç denetim, YGG maddeleri toplandı.
* Madde 9.3.2'de Yönetimin gözden geçirme toplantısı girdileri arasına GGYS'yi etkileyen iç ve dış unsurlardaki, kuruluş ve bağlamındaki değişiklikler, kamu ve müşteri gözetimleri, risk-fırsat analizi ve ilgili önlemlerin gözden geçirilmesi de ilave edildi.

* Madde 10 İyileştirme başlığı oluşturuldu.  Bu maddede uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme ve GGYS'nin güncellenmesi konuları toplandı.

ISO 22000:2018'de Risk Analizi
 

ISO 22000:2018 Uyumu:

Terim değişiklikleri:

 
KKN-Operasyonel ÖKP - ÖKP Tanımlarındaki Değişiklikler:

 

 
Geçerli Kılma - Doğrulama ve İzleme Kavramlarındaki Değişiklikler
I

 

 
 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardındaki
Önemli Değişiklikler
 
 

 

 
   

 

   İletişim:

Okyanus Danışmanlık

Tel:(+90) 232 362 9944  

okyanus@okyanusdanismanlik.com

 Sosyal Sorumluluğumuz
www.okyanusbilgiambari.com
Murat - Nurdan Özdemir

.


Okyanus Danışmanlık  “Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar”

 Copyright © 2000. Tüm hakları saklıdır. Son Güncelleme: 20.Eylül.2017