okyanusbilgiambari.com

Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-8D-DMAIC
Kök Neden Analizi

Yalın
Fabrika - Şirket

 Yalın
Devlet-
Eğitim-Hastane

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 

KAİZEN-A3 Raporu-8D-DMAIC:
Kök Neden Analizi:
Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı, 
Histogram, Pareto, Regresyon, Korelasyon,
IPK, Matematiksel Modelleme

 
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
KAİZEN :: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME  (Sorun/Problem Çözme)

Kaizen  Okyanus: Kaizen Konuları ve Adımları (MindMap, 1 Sayfa) Kasım, 2017
6 Sigma (Kaizen) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:215) (82 Sayfa) Kasım, 2017
Sanayide Sürekli Gelişme için Kaizen (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (59 Sayfa) Kasım, 2017
Yaratıcı Bireyler için Kaizen Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (27 Sayfa) Kasım, 2017
 

KAİZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

    © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2014
     © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.  Slideshare, Mayıs 2017
   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.  Slideshare, Mayıs 2014
        Video 1: Perfection 1/2
        Video 2: Perfection 2/2 
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
  Örnek doküman 1: Kaizen Event.xls Excel, Kasım, 2010
  Örnek doküman 2: Kaizen Macro.xls (Production capacity, Standart Work, Actual Condition Chart, Target Work Sheet, 5 S AuiditWork Sheet, Standart Work Sheet) Excel, Kasım, 2010
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
A3 Problem Çözme Teknikleri :: A3 Report

Yalın Araç:
A3

  Long “Patient To Bed” (P2B) times causing patient distress ingilizce, < 10 dak,Kasım, 10
    © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.   Slideshare, Mayıs 2017
 Okyanus: Örnek Doküman: A3 rapor formatı- pdf  (Turkçe)
 Okyanus: Örnek Doküman: A3 rapor formatı- word (Turkçe)  
 Ekim, 2010
 
 

 DMAIC Problem Çözme Teknikleri

DMAIC

  İstanbul Sanayi Odası- Kolay Bilgi Seti 14-215: 6 Sigma: DMAIC Örneği (82 Sayfa)  
    © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2017
  DMAIC Problem Solving Worksheet (DMAIC Problem Çözme Tekniği) Ocak,2011
 
 

8D Problem Çözme Teknikleri

8D

    © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2014
Video 1: Toyota's 8 Step Practical Problem Solving Methodology Overview  ingilizce, 11 dak, Haziran, 12
  © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2014
     8D Problem Solving 8D Problem Template (OEC)  Slideshare, Mayıs 2014
  8D Problem Solving Worksheet (8D Problem Çözme Tekniği)
  8D Problem Solving Worksheet (Kısa format)
 Ocak, 2011
 
 
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Kök Neden Analizi (Sorun/Problem Çözme) Teknikleri

 
 

TPM-Yalın Araç:
Neden Analizi

   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.Root Causes: İdentify, Eliminate, Prevent (OEC)  Slideshare, Mayıs 2014
    © Operational Excellence Consulting. All rights reserved. Seven Basic Tools of Quality (OEC)  Slideshare, Mayıs 2017
    © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.  Seven ADVANCED Tools of Quality (OEC)  Slideshare, Mayıs 2017
     
KÖK NEDEN ANALİZİ

BALIK KILÇIĞI/NEDEN - SONUÇ/ ISHIKAWA DİYAGRAMI
FIishbone/Cause-Effect Diagram

     

Yalın Araç:
Beyin Fırtınası

Okyanus: Beyin Fırtınası Uygulama Tekniği (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Satış Düşüklüğü Nedenleri (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
 Okyanus: Fıstık Acılaşma Nedenleri (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
 Okyanus: Fumigasyon Faaliyetinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Sevkiyat Hataları ve Önlemleri (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Sevkiyat - Depo Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Üretim sürecindeki İsraflar: Fireler, arızalar, hatalar,  iadeler, iş kazaları, beklemeler (FAHİŞB) (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Muhasebe Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Tetkik Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Operatör Eğitimi Planlama Örneği (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Operatör Eğitiminin Yetersizliğinin Aşılması  (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: İyileştirme planlaması - önceliklendirme (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
Okyanus: Kalite Maliyetleri  (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07  
     
KÖK NEDEN ANALİZİ

NEDEN - NEDEN ANALİZİ :: 5-WHYS

     
     
Yalın Araç:
7 Sorun Çözme Teknikleri -
 Okyanus:  İşletmelerde Pareto, X-R, Histogram, Pivot Tablo, Korrelasyon, Regrasyon ile temel veri analizi konuları (MindMap, 1 Sayfa)  , 15.02.07
     

Yalın Araç:
Histogram

  Okyanus: İşletmelerde Histogram yapılabilecek veri analizi konuları (MindMap, 1 Sayfa)  , Kasım, 10
     

Proses Cpk Değeri Hesabı

Video: Proses Cpk Değeri Cpk calculation  ingilizce, < 10 dak, Nisan 14
     

Yalın Araç:
p, np Charts

  Okyanus: Stastical Process Control: Quality Control Charts in Hazelnut Cracking (13 Sayfa) Şubat, 07  
     

Yalın Araç:
Matematiksel Modelleme -
RSM

  Okyanus: Mathematical Analysis of Color and Chemical Changes of Roasted Hazelnuts (175 Sayfa) 24.11.2003,175 Sayfa,
     

Yararlı web sitesi

www.statisticalsolutions.net (SPC, Yalın üretim, 6 Sigma konularında dokümanlar)  
     

 

   İletişim:

Okyanus Danışmanlık

Tel:(+90) 232 362 9944  

okyanus@okyanusdanismanlik.com

 Sosyal Sorumluluğumuz
www.okyanusbilgiambari.com
Murat - Nurdan Özdemir

.


Okyanus Danışmanlık  “Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar”

 Copyright © 2000. Tüm hakları saklıdır. Son Güncelleme: 20.Eylül.2017