okyanusbilgiambari.com

  Yasal uyarı
 

Anasayfa

Kalite -
Yalın Üretim

Yalın
Sorun Çözüm Teknikleri

Yalın
Teknikler

Okyanus
Danışmanlık

Yalın
Fabrika - Şirket

 Yalın
Devlet-
Eğitim-Hastane

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

     

Yalın Üretim Teknikleri:
5S, Görsel Yönetim,
OTONOM BAKIM, OEE, TPM,
POKA YOKE, SMED, Sürekli Akış,
 Takt Time, Standart İş,VSM, JİKODA,

     
     
ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi standardındaki değişiklikler
BRC - Food - Issue 7: 2015 Global Gıda Standardını (türkçesini) ücretsiz olarak indirin.
     
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Saha Yürüyüşü - GEMPA WALK

 

Yalın Araç:
Saha Yürüyüşü: Gözle, Dahil ol, İyileştir

  Gempa Walk: Observe, Angage, Improve  Slideshare, Mayıs 2014
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Görsel Yönetim - Visual Management

 

Yalın Araç:
Görsel Yönetim

  Visual Management  Slideshare, Mayıs 2014
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Kök Neden Analizi - Root Cause Analysis

 

Yalın Araç:
Neden Analizi

  Root Causes: İdentify, Eliminate, Prevent  Slideshare, Mayıs 2014
  Effective Meeting  Slideshare, Mayıs 2014

Yalın Üretim

Yalın Araç:
 5 S + Güvenlik (Safety)

 

Yalın Araç:
5S+S

   5S for High WorkPlace Productivity  Slideshare, Mayıs 2014
    5S for Office (33 Slide)
                                      5S for Office (64 Slide)
 Slideshare, Mayıs 2014
  5S in Healthcare/Hospital (Hastanede 5S) Ekim, 10
  5S Kılavuzu Kasım, 10
           Video : 5S Standart Work ingilizce, < 5 dak, Ekim, 10
     

İş Güvenliği

  Video: NAPO'nun Maceraları veya NAPO'nun Maceraları  

Tetkik

  Managing Effective Quality Audits Slideshare, Mayıs 2014
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Toplam Ekipman Verimliliği - OEE

 

Yalın Araç:
Toplam Ekipman Verimliliği
OEE

Okyanus: Toplam Ekipman Verimliliği Hesabı (OEE) Ekim, 10
Okyanus: Ekipmanlarda 8 Büyük Kayıp Ekim, 14
Okyanus: Ekipmanlarda 16+ Büyük Kayıp Ekim, 14
          Video: Lean Manufacturing OEE   ingilizce, < 10 dak
 
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Tekli Dakikalarda Ürün Geçişi - SMED

 

Yalın Araç:
SMED -
Tekli Dakikalarda Ürün Geçişi

Sunum: The Kaizen SMED Workshop SlideShare, Tem-2017
Sunum: Quick Changeover (SMED) SlideShare, Tem-2017
          Video 1 : SMED: Ferrari F1 Pit Stop Perfection  < 1 dak, Haz, 2017
          Video 2 : SMED: Pit Stop World Record: 1.92 Saniye   < 2 dak, Haz, 2017
          Video 3: SMED: Süre Analiz Programı ingilizce, < 10 dak, Ekim, 10
          Video 4: SMED: Water Spider  < 5 dak, 26 Haz. 2017
          Video 5: SMED: Manyetik Kalıp Kilitleme Sistemi < 2 dak, 26 Haz. 2017
          Video 6: SMED: Hidrolik Kalıp Kilitleme Sistemi  < 2 dak, 26 Haz. 2017
     
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Toplam Verimli Bakım, TPM

 

Yalın Araç:
Toplam Verimli Bakım - TPM

Video: Four Princibles of TPM  ingilizce, < 3 dak, Nisan 14
ISO'dan: Toplam Verimli Bakım Ekim, 10
TPM Sunumu (ingilizce) Nisan, 14
TPM: Total Productive Maintanence Slideshare, Mayıs 2014
Planlı Bakım  
Kalite Bakımı  
   
Kestirimci Bakım (ARTESİS): Vaka Örnekleri Ocak, 16
Kestirimci Bakım (ARTESİS): AMT Toolkit: Portatif Model
  
Youtube Video, Ocak, 16

 

   
TPM Ödülü  2014 TPM Award Application Outline  Nisan, 2014
 
 

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Otonom bakım

 
Yalın Araç
Otonom Bakım
Autonomous Maintanence: İnspect, Maintain, Restore  Slideshare, Mayıs 2014
  Otonom Bakım Sunumu (ingilizce) Nisan, 14
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Proses
Cpk Değeri Hesabı

 
  Video: Proses Cpk Değeri Cpk calculation  ingilizce, < 10 dak, Nisan 14
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
JİKODA - POKA YOKE : Hata Ayıklama/Önleme

 
Yalın Araç
JİKODA
          Video 1: Jikoda (simpleximprovement)  ingilizce, < 16 dak, Haziran, 12

Yalın Araç:
POKA YOKE -
Hata Ayıklama/Önleme

           Video 1: Poka Yoke: Bilgisayar Kabloları  ingilizce, < 10 dak, Ekim, 10
   
 
 

Yalın Üretim

Yalın Kavramları

 
Kavramlar   Okyanus: Yalın Üretim Kavramları  14.10.2010
     
Yalın Kavram

Standart İş - Standard Work

 

Standart İş
Standard Work

  Standard Work  Slideshare, Mayıs 2014
     
Yalın Kavram

Takt Süresi - Takt Time

 

Takt Süresi
Takt Time

          Video : Takt time (simpleximprovement)  ingilizce, <  17 dak, Haz,12
     
Yalın Kavram

Çevrim süresi - Cycle Time

 

Çevrim süresi
Cycle Time

          Video : Cycle time (simpleximprovement)  ingilizce, < 18 dak, Haz,12
     
Yalın Kavram

Çekme Sistemi -  Pull System

 

Çekme Sistemi -
Pull System

          Video : Pull System (simpleximprovement)  ingilizce, < 22 dak, Haziran, 12
     
Yalın Kavram

KANBAN - Üretim Malzeme Talep Kartları

 

KANBAN -
Üretim Malzeme Talep Kartları

 Örnek Doküman 1: Kanban.xls  Excel, Kasım, 10
   
   
     
Yalın Kavram

Üretim Hücresi - Lean Cell

 

Üretim Hücresi
Lean Cell

          Video 1: Lean Manufacturing Cell (Yalın Üretim Hücresi)  ingilizce, < 10 dak, Ekim,10
          Video 1: Cell (simpleximprovement)  ingilizce, < 22 dak, Haziran, 12
     
Yalın Kavram

Tek Parça Akışı - One Piece Flow

 

Tek Parça Akışı -
One Piece Flow

          Video 1: One Piece Flow örneği  ingilizce, <  4 dak, Ekim, 10
     
Yalın Kavram

Yalın Lingo - Lean Lingo

 

Yalın Lingo
Lean Lingo

           Video 1: Lean Lingo  ingilizce, < 11 dak, Ekim,10
     
Yalın Kavram

Heijunka - Akış Dengeleme - Line Balancing

 

Heijunka -
Akış Dengeleme -
Line Balancing

          Video 1: Line Balancing
 
ingilizce, < 5 dak, Ekim, 10
          Video : Heijunka (simpleximprovement)  ingilizce, < 32 dak, Ekim, 12
     
Yalın Kavram

Değer Akış Haritası - Value Stream Mapping

 
Yalın Araç:
Değer Akış Haritası
Value Stream Mapping
Value Stream Mapping Slideshare, Mayıs 2014
Değer Akış Haritası Hazırlama Ekim, 10
Value Stream Mapping Kasım, 10
 Örnek Doküman: Value Stream Mapping Template   Excel, Kasım, 10
 Örnek Doküman: Value Stream Mapping Visio Templates   Visio, Kasım, 10
ISO'dan Hazır Giyim Sektöründe Değer Akış Analizi Uygulaması Ekim, 10
     Video 1: Unscrambling Supply Chain (Tedarik zincirinin
                       kısaltılması)
 ingilizce, 7 dak, Ekim, 10
   
     Video : Value Stream Mapping (simpleximprovement)  ingilizce, <40 dak, Temmuz, 12
     

Yalın Araç:
DAH Kılavuzu
-VSM Guideline

  Product Development Value Stream Mapping (PDVSM) Manual Kasım, 2010
   

 

   

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Hoshin Kanri: Strategy Deployment

 

Yalın Araç:
Hoshin Kanri: Strategy Deployment

  Hoshin Kanri: Overview Slideshare, Mayıs 2014
    Strategic Business Planning Methodology Slideshare, Mayıs 2014
     

Yalın Üretim

Yalın Araç:
Tedarikçi Yönetimi - Değerlendirme

 

Yalın Araç:
Tedarikçi Yönetimi
Lean Supplier

  Road Map for Building Lean Supplier Network Word, Kasım, 10
  Road Map for Building Lean Supplier Network ppt, Kasım, 10
  Supplier Management Self Assesment Tool Excel, Kasım, 10
     

 

   İletişim:

Okyanus Danışmanlık

Tel:(+90) 232 362 9944  

okyanus@okyanusdanismanlik.com

 Sosyal Sorumluluğumuz
www.okyanusbilgiambari.com
Murat - Nurdan Özdemir


Okyanus Danışmanlık  “Maliyet Düşüren Akıllı Sistemler Kurar”

 Copyright © 2000. Tüm hakları saklıdır. Son Güncelleme: 4.Ocak.2012