okyanusbilgiambari.com

 

Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-
8D-DMAIC

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

Yalın Eğitim
Fabrika - Şirket - Kamu

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 
ISO 22000, FSSC 22000, IFS-Gıda, BRC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar

Gıda güvenliği yönetim sistemleri arasında ISO 22000 GGYS giriş seviyesi bir standart iken FSSC 22000, IFS ve BRC birbirine muadil ve ileri seviye standartlardır.
FSSC 22000, IFS ve BRC arasında dokümantasyon açışından fark olmamakla birlikte, BRC ve IFS uygulama beklentisi açısından FSSC 22000'den ileride ve daha zordur.
BRC ve IFS'in zorluğu aşağıdaki konulardaki beklentilerinden kaynaklanır:
-
Üretim, depo ve dış alanda tam ve detaylı temizlik ve düzen beklentisi.
-
Makinelerde, bina da geçici onarımların olmaması beklentisi
- İzlenebilirlikte de
(hammadde, ilk ambalaj ve mamullerde) %100 kütle denkliği beklentisi
- Metal dedektör veya eşdeğer önlem beklentisi.
- Bakımlı bina beklentisi
- İleri seviye çalışan hijyeni beklentisi

BRC'de (IFS ve FSCC 22000'den farklı olarak) üretim alanlarının düşük, yüksek dikkat ve yüksek riskli olarak sınıflandırılması gerekmekte ve yüksek dikkat/riskli alan girişlerinde ilave hijyen önlemleri/bölgesi talep edilmekte. Örneğin soğutulmuş olarak satılan tüketime hazır peynirlerin paketleme alanına girişler doğrudan hijyen geçiş bölgesinden yapılmamakta ise, paketleme alanı üretimin içinde bulunmakta ise, paketleme alanı girişinde 2. hijyen geçiş bölgesi talep edilmekte (Ayakkabı değişikliği/dezenfeksiyonu, el yıkama, düşük riskli alan önlüğün çıkartılması ve yüksek riskli alan önlüğü giyilmesi)

GFSI'nin denklik kuralları gereği, IFS Gıda (1 Ocak 2021 sonrası) ve FSSC 22000 habersiz denetimi 3 yılda bir olarak zorunlu olarak uygulamaya aldı. BRC habersiz denetimi isteğe bağlı olarak uygulamaya devam etmekte.

 
Konu ISO 22000 FSSC 22000 BRC IFS
Kuruluşun Bağlamı + + Talep etmiyor Talep etmiyor
Kuruluş Risk Analizi (SWOT vb.) + + Talep etmiyor Talep etmiyor
Gıda Güvenliği Kültürü Talep etmiyor + + +
         
HACCP Gıda Güvenliği Tehlike Analizi + + + +
TACCP Gıda Sahteciliği Risk Analizi Talep etmiyor + + +
VACCP Gıda Savunması Risk Analizi Talep etmiyor + + +
         
Gıda Alerjenlerinin Kontrolü Talep etmiyor + + +
Çevresel Patojen İzleme Talep etmiyor + + +
         
Hijyen Seviyesi (Çalışan-Makine-Bina) + ++ +++ +++
Altyapı Beklentileri + ++ +++ +++
Metal Dedektör Beklentisi Talep etmiyor + +++ +++
         
İzlenebilirlik Seviyesi + ++ +++ +++
 İzlenebilirlikte Kütle Denkliği (Mamul, Hammadde, ambalajda) Talep etmiyor ++ +++ +++
         
Paketlemede Kalite Kontrolü Talep etmiyor Talep etmiyor + +
Etiket Kontrolü Talep etmiyor + + +
Ürün Geliştirme/Değişim Yönetimi + + ++ ++
Raf Ömrü Kontrolü Talep etmiyor Talep etmiyor + +
         
Doküman ve Kayıt Kontrolü + + + +
Uygun Olmayan Ürün Kontrolü + + + +
Düzeltici Faaliyet + + + +
İç Tetkik + + + +
Tesis Denetimi Talep etmiyor Talep etmiyor Ayda Bir +
         
Gıda Güvenliği Ekibi Toplantısı + + Ayda Bir +
YGG + + + +
         
Habersiz Denetim Talep etmiyor 3 yılda bir zorunlu İsteğe Bağlı 3 yılda bir zorunlu
         

 
BRC Gıda Standardı Versiyon 8: 2018'deki önemli değişiklikler videosu  
ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemindeki önemli değişiklikler videosu
FSSC 22000 v5.1 =
ISO 22000:2018 +  Gıda Savunması/TACCP +  Gıda Sahteciliği/VACCP + 
Gıda Alerjenleri + Çevresel İzleme + Gıda Güvenliği Kültürü

 

Excel'de PARETO ve (4 farklı yöntemle) HİSTOGRAM çizimi ve yorumlanmasına dair videolar