okyanusbilgiambari.com

 

  Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-
8D-DMAIC

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

Yalın Eğitim
Fabrika - Şirket - Kamu

Gıda Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 
 
Gıda MEVZUATI
 
BRC Gıda Standardı Versiyon 8: 2018'deki önemli değişiklikler videosu  
ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemindeki önemli değişiklikler videosu
ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar
Excel'de PARETO ve (4 farklı yöntemle) HİSTOGRAM çizimi ve yorumlanmasına dair videolar
 
ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON (BESİN Değerleri) VERİ TABANI
 

 

   
   Türk Gıda Kodeksi Tam Liste  

 

• TÜRK GIDA KODEKSİ MEVZUATI TAM LİSTE

 
 

• AB GIDA Mevzuatı

 
 

• Canada GIDA Mevzuatı

 
 

• Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 
 

• Gıda Hijyeni Yönetmeliği

 
 

 • Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve  Yönetmeliğin EKİ

 
 

 • Okul Kantinleri için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

 

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 MİKROBİYOLOJİK Kriterler Mevzuatı
 
Türk Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - yönetmeliğin eki

 
 AB Mevzuatı • COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs (AB Mikrobiyolojik Kriterleri)  
Codex Alimentarius • Principles for the Establishment and Application of Microbiological Criteria for Foods

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 BULAŞAN Kalıntı Limitleri Mevzuatı
 
Türk Mevzuat

• Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği - Yönetmeliğin Eki

 
 AB Mevzuatı • COMMISSION REGULATION (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (AB Bulaşanlar Limitleri)  
Codex Alimentarius • General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed  

 Okyanus

• Mycotoxins: Detoxification   
• Mycotoxins: Prevention    

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 TARIM İLAÇLARI Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı
 
Türk Mevzuatı • Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği  
                                                                           Yönetmeliğin Eki  
 AB Mevzuatı •  Search pesticide residues in EU pesticide database (AB tarım ilaçları veri tabanında tarım ilaçları limitlerinin araştırılması)  
• Regulatıon (Ec) No 396/2005 Of The European Parlıament And Of The Councıl of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC (AB Tarım İlaçları Kalıntı Limitleri)  
 ABD Mevzuatı  • PART 180—TOLERANCES AND EXEMPTIONS FOR PESTICIDE CHEMICAL RESIDUES IN FOOD  
Codex Alimentarius • Pesticide Residues in Food and Feed  

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
 VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri (MRL) Mevzuatı
 
Türk Mevzuatı •Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması Ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği  
                                                                                      Yönetmeliğin EKİ  
 AB Mevzuatı • COMMISSION REGULATION (EU) No 37/2010 of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin (AB VETERİNER ilaçları Kalıntı Limitleri)  
Codex Alimentarius •  Veterinary Drug Residues in Food  

 

   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU), Codex Alimentarius
  Katkı Maddeleri Mevzuatı
 
Türk Mevzuat

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

 
      Yönetmeliğin EKİ  

• Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

 
      Yönetmeliğin EKİ  
Türk Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik

 
      Yönetmeliğin EKİ  

• Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

 
      Yönetmeliğin EKİ  
 AB Mevzuatı • REGULATION (EC) No 1333/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on food additives  

• COMMISSION DIRECTIVE 2008/84/EC of 27 August 2008 laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners

 

• REGULATION (EC) No 1334/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods

 
ABD Mevzuatı • Food Additive Status List | FDA  
Codex Alimentarius • The Codex General Standard for Food Additives  

• Codex General Standard for Food Additives (GSFA) Online Database

 
     
    Türk Sanayi Bakanlığı ve AB (EU)
  Hazır Ambalajlı Ürünlerde GRAMAJ Kontrolü Mevzuatı
 
Türk Mevzuatı • Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT) - Yönetmeliğin (76/211/AT) EKİ  
 AB Mevzuatı • COUNCIL DIRECTIVE of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain prepackaged products (76/211/EEC)  

 

   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 Gıda ETİKETLEME Mevzuatı
 
 

Türk Mevzuatı

• Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği - Yönetmeliğin EKİ

 

• Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği KILAVUZU

 

• Türk Gıda Kodeksi Besleme ve Sağlık Beyanları YönetmeliğiYönetmeliğin EKİ

 
Besin Değerleri

• Gıda  Besin Değerleri-Gıda Bakanlığı
• Ürün Besin Değerleri-FDA

 
 AB Mevzuatı

• REGULATION (EU) No 1169/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006

 

• Nutrition and health claims made on foods

 
 FDA Kılavuzu

• USA Food Labelling Legislation  

 
 FDA Kılavuzu

• FDA Food Labelling Guide

 
 
 
 
Allerjen

Allerjen Kılavuzları

 
Guide: Allergy Guides By FSA • Food Allergy  
• Food Intolerance and Coeliac Disease  
GAPS Diyeti ile Tedavisi

• Gıda Alerjinin GAPS Diyeti ile Tedavisi Food Allergy (Dr Natasha Campbell-McBride)
(Journal of Orthomolecular Medicine, First Quarter, 2009, Vol 24, 1, pp.31-41)

 

 

 OKYANUS

• GIDA ALERJENLERİ, Belirtileri -
• Tedavisi Gıda Sektöründen Talepler ve Önlemler

 

 

   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
HAYVANSAL GIDALAR ÖZEL HİJYEN KURALLARI Yönetmeliği
 
Türk Mevzuatı

• Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği - Yönetmeliğin EKİ

 
 AB
  Mevzuatı

• REGULATION (EC) No 853/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for on the hygiene of foodstuffs

 
     
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
SÜT ve ÜRÜNLERİ, PEYNİR Yönetmeliği, TEREYAĞI Tebliği
 
Süt ve Ürünleri

• Türk Gıda Kodeksi PEYNİR TEBLİĞİ (2015/6) - Yönetmeliğin EKİ

 

• Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği (2019/12)

 

• Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği (2009/25)

 

• Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği (2005/19)

 

• Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (2003/34) ve Değişiklik 1

 
   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
DONDURULMUŞ GIDALAR Tebliğleri
 
DONDURULMUŞ Ürünler

• Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/47)

 

•  Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası Ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/48)

 

 • Türk Gıda Kodeksi İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi Ve Ölçüm Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2015/34)

 
   
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER Yönetmeliği
 
Türk Mevzuatı:  Ambalaj

• Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği - Yönetmeliğin EKİ

 

• Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (No: 2019/44) - Tebliğ eki

 

• Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ

 
AB
  Mevzuatı

• Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC

 

• COMMISSION REGULATION (EU) No  10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
      Annex I: Substances (Spesific Migrasion Limits: Page 14);
      Annex II: Restirictions (Heavy Metals, aromatic amins, Page 74 )
      Annex III: Food Stimulants,Page 75;
      Annex IV Declaration of compliance: Page 81;
      Annex V: Complaince Testing, Page 82

 

• Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain

 

• Regulation 282/2008 on Recycled Plastic Materials and Articles Intended to Come into Contact with Foods

 

 • EFSA issues about Plastic and Plastic Recycling

 
• Regulation 2023/2006 on Good Manufacturing Practice for Materials and Articles Intended to Come into Contact with Food  
• Regulation 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
• Candidate List substances of very high concern
 
   Türk Gıda Kodeksi, AB (EU)
 
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA Yönetmelik
 
Türk Mevzuatı

• İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik - Yönetmeliğin EKİ

 
AB Mevzuatı

• Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption 

 
 
 
 

Online Gıda Güvenliği Eğitimi

 
 Online Gıda Güvenliği Eğitimi • http://www.sfbbtraining.co.uk/ (Özellikle Hazır Yemek ve Perakende Sektörü için)  Aralık 2010

 

   
 

 Gıdalardaki Tehlikeler

 
     
Patojenler • En Tehlikeli Patojen Minicanlılar
  • Patojen Minicanlılar
  • Listeria: Keeping Food Safe (Listeria'dan korunma yolları)
     
Patojenler

Mikrobiyal Patojen Özet Bilgileri

 
Guide: Microbial Patojen Data Sheets by NZFSA • Arcobacter
• bacillus-cereus  
• campylobacter  
• clostridium-botulinum  
• clostridium-perfringens  
• cryptosporidium-parvum  
• enteric-viruses  
• escherichia-coli-o157  
• giardia-intestinalis  
• hepatitis-a-virus  
• listeria-monocytogenes  
• mycobacterium-bovis  
• non-o157-shiga toxin producing e.coli  
• non-typhoid-salmonellae  
• norwalk-like-viruses  
• salmonella-typhi  
• scombroid-poisoning  
• shigella  
• staphylococcus-aureus  
• toxoplasma-gondii  
• vibrio-cholerae  
• vibrio-parahaemolyticus  
• vibrio-vulnificus  
• yersinia-enterocolitica