okyanusbilgiambari.com

 

  Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

KAİZEN-
8D-DMAIC

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

Yalın Eğitim
Fabrika - Şirket - Kamu

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 

TPM-Toplam Verimli Bakım Sütunları/Stratejileri:
S1.Kobetsu Kaizen S2.Otonom Bakım S3.Planlı Bakım
 S4. Eğitim S5. Erken Ürün-Erken Ekipman
S6. Kalite Bakımı S7. TPM-Ofis S8. Çevre-Enerji-İSG

     
 

TPM

TPM
Toplam Verimli Bakım

 

JIPM -
TPM Kılavuzu

•  JIPM - TPM - Sample Format ***
(JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance)
(570 Sayfa)
 Kasım, 2017
     

TPM Kılavuzu

•  Toplam Verimli Bakım (TPM) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:216) (101 Sayfa)  
  •  TPM-Yalın Üretim Sunumu - ARÇELİK  
  •  TPM-Yalın Üretim Sunumu - FARBA  
     
TPM Ödülü • 2014 TPM Award Application Outline  Nisan, 2014
     

Toplam Verimli Bakım - TPM

• Youtube: TPM'i Anlamak Kolay (< 25 dak)   Mart, 2019
• Youtube: Four Princibles of TPM  (< 3 dak)   Nisan 2014
• TPM Sunumu (ingilizce) Nisan, 2014
• TPM: Total Productive Maintanence Slideshare, Mayıs 2014
     

TPM

1. TPM Sütunu :: KOBETSU KAİZEN

 
 
     
Kaizen • Okyanus: Kaizen Konuları ve Adımları (MindMap, 1 Sayfa) Kasım, 2017
• Gelecek Kaizen ile Gelecek (Yoshiaki Morita - JMAC, Kaizen Sunumları İzmir, 2021) Nisan, 2021
• 6 Sigma (Kaizen) Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:215) (82 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Sürekli Gelişme için Kaizen (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (59 Sayfa) Kasım, 2017
• Yaratıcı Bireyler için Kaizen Kılavuzu (İstanbul Sanayi Odası - Kolay Bilgi No:219) (27 Sayfa) Kasım, 2017
 

KAİZEN - SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.    Slideshare, Mayıs 2014
   © Operational Excellence Consulting. All rights reserved.  Slideshare, Mayıs 2017
  © Operational Excellence Consulting. All rights reserved. Slideshare, Mayıs 2014
        Video 1: Perfection 1/2
        Video 2: Perfection 2/2 
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
ingilizce, < 10 dak, Haziran, 11
•  Örnek doküman 1: Kaizen Event.xls Excel, Kasım, 10
•  Örnek doküman 2: Kaizen Macro.xls (Production capacity, Standart Work, Actual Condition Chart, Target Work Sheet, 5 S AuiditWork Sheet, Standart Work Sheet) Excel, Kasım, 10
 

TPM

2. TPM Sütunu :: OTONOM BAKIM
:: Autonomous Maintenance

 
 
     
Yalın Araç
Otonom Bakım
• 1© Operational Excellence Consulting. All rights reserved. 1 Autonomous Maintanence: İnspect, Maintain, Restore (OEC)  Slideshare, Mayıs 2014
• Otonom Bakım Sunumu (ingilizce) Nisan, 14
     
Doğru Yağlama • Okyanus: Tek Nokta Eğitimi: Doğru Yağlama  Aralık,2017
• Okyanus:  Tek Nokta Eğitimi: Rulmanların Doğru Yağlanması  Aralık,2017
     
Sıkıştırma • Okyanus:  Tek Nokta Eğitimi: Tork ve Yeniden Sıkıştırma  Aralık,2017
     

TPM

3. TPM Sütunu :: PLANLI BAKIM
:: Planned Maintenance

 
     
Arızaların Azaltılması • SKF: Gıda Sektöründe Arızaların Azatılması  Kasım, 2017
   
Motor Arızaları • ABB Motor Arızaları ve Önlenmesi  Kasım, 2017
   
Rulman Arızaları ve Bakımı NSK Rulman Arızaları ve Önlenmesi  Kasım, 2017
• SKF Rulman Bakım ve Yağlama Ürünleri  Kasım, 2017
     
     
Yağlama • SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri  Kasım, 2017
   

Kestirimci Bakım

• Kestirimci Bakım (ARTESİS): Vaka Örnekleri Ocak, 16
• Kestirimci Bakım (ARTESİS): AMT Toolkit: Portatif Model
  
Youtube Video, Ocak, 16
• SKF Kestirimci Bakım Kataloğu  Kasım, 2017
     

TPM

4. TPM Sütunu :: EĞİTİM
:: Training

 
     
     
  • Okyanus: Yeni iş Dünyasından İhtiyaç Duyulan Yetkinlikler (MindMap, 1 Sayfa) Nisan, 2018
 

TPM

5. TPM Sütunu :: ERKEN ÜRÜN - ERKEN EKİPMAN
:: Early Equipment/Product

 
Erken Ürün &
Erken Ekipman
•  Early Product (Bölüm 8.1 Sayfa 322) IPM - TPM - Sample Format (JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance) (570 Sayfa)   Mayıs,18
•  Early Equipment (Bölüm 8.2 Sayfa 347) IPM - TPM - Sample Format (JIPM: Japan Institute of Plant Maintenance) (570 Sayfa)    Mayıs,18
     

TPM

6. TPM Sütunu :: KALİTE (&Ürün Güvenliği) BAKIMI
:: Quality Maintenance

 
İyileştirme:
Yönetim Sistemi
• Okyanus: Temel Kalite ve Gıda Güvenliği Dokümantasyonu (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
• Okyanus: Uygunsuzlukların kontrolü (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
• Okyanus: Kalite ve Gıda Güvenliği Temel Kavramları (ÖKP, O-ÖKP, KKN, İzleme, Geçerli Kılma, Doğrulama, Düzeltme, Düzeltici Faaliyet, Önleyici Faaliyet, İzlenebilirlik, Geri Çekme, Geri Çağırma) (MindMap, 1 Sayfa) Mart, 2007
     

Gıda Güvenliği

• www.okyanusbilgiambari.com gıda güvenliği sayfası  
     

TPM

7. TPM Sütunu :: TPM OFİS
:: TPM Office

 
TurQuality ile Kurumsallaşma •  Ekonomi Bakanlığı TurQuality Programı Ön Değerlendirme Seti
    Değerlendirme Konuları
    • 1. Stratejik Planlama
    • 2. Finansal Performans
    • 3. Tedarik Zinciri Operasyonu ve Servis Yönetimi
    • 4. Marka Yönetimi, Marka Gücü
    • 5. Ürün Tasarımı Geliştirme
    • 6. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
    • 7. Kurumsal Yönetişim
    • 8. İnsan Kaynakları Yönetimi
    • 9. Bilgi Sistemleri
Mart,18
•  TurQuality Programı Destekleri
     
1. Stratejik Planlama •  Stratejik Planı Örneği: USDA FSIS Strategic Plan 2017 - 2021 Mart,18
•  Stratejik Planı Örneği: DENVER Foundation 2011 Mart,18
   
3. SCOR •  Supply Chain Operations Reference Model - Revision 11.0 (970 Sayfa) Mart,18
     
6. Yalın Satış - Pazarlama •  What is Lean Marketing Mart,18
•  Applying Lean in Sales & Marketing Mart,18
     
8. İnsan Kaynakları Yönetimi •  İnsan Kaynakları İç Denetim Soru Listesi (4 Ekip) (37 Sayfa) Mart,18
     
9. Bilgi Güvenliği Yönetimi •  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi Sunumu (380 Sayfa) Mart,18
•  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Risk Analizi Prosedürü Mart,18
•  ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Öz Değerlendirme Soru Listesi Mart,18
     
Sürekli İyileştirme:
Satınalma, Satış
• Okyanus: Stokların Azaltılması (MindMap, 1 Sayfa) Ara,10
            Video : İnventory (simpleximprovement) ingilizce, < 17 dak, Haz,12
• Okyanus: Zirai Satınalma Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07
• Okyanus: Satınalma Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07
• Okyanus: Satış Sürecinin iyileştirilmesi (MindMap, 1 Sayfa) Temmuz, 07
     

TPM

8a. TPM Sütunu: Çevre
 ÇEVRENİN KORUNMASI :: Environment Protection
   TEMİZ ÜRETİM :: Clean Production
 KAYNAK VERİMLİLİĞİ :: Resource Productivity

 
 
 
Temiz Üretim
(Atıkların Azaltılması)
• (Temiz Üretim) Yeşil Verimlilik (2007, vgm.sanayi.gov.tr, 104 Sayfa) Kasım, 2017
•  Lean Green Manufacting: Woodfold Manufacturing Case Study Nisan, 14
• Kobiler için (Temiz Üretim) Eko Verimlilik (2008, vgm.sanayi.gov.tr, 48 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Temiz Üretim Yöntem ve Uygulamaları Kılavuzu (TTGV, 2011, 98 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Temiz Üretim ve Eko Verimlilik: Örnek Uygulamalar (ODTÜ, 2009, 41 Sayfa) Kasım, 2017
• Su Verimliliği (2013, vgm.sanayi.gov.tr, 104 Sayfa) Kasım, 2017
• Süt Tesisinde Temiz Üretim Fırsatları (2007, 20 Sayfa) Kasım, 2017
• *** Prevention of Pollution in Dairy Industry (Süt Tesisinde Temiz Üretim Teknikleri) - RAC/CP (2002, 164 Sayfa) Kasım, 2017
• UNİDO (Temiz Üretim) EKO VERİMLİLİK PROGRAMI - TÜRKİYE Web sitesi, Kasım, 2017
• Temiz Üretim Rehberleri - Sektörel Uygulama Örnekleri (REC Türkiye) Web sitesi, Kasım, 2017
• Organik Atıklardan  Biyogaz ve Mikro Kojenerasyon ile Enerji Eldesi (Fritolay) Aralık, 2018
• Arıtma Çamurundan - Tavuk Gübresinden Enerji Eldesi (ARGES Makine) Aralık, 2018
• Arıtma Çamurundan - Hayvan Gübresinden Biyogaz/Enerji - Doğal Gübre Eldesi Aralık, 2018
 
Temiz Üretim
(Atık Suların Yeniden Kullanımı)
• Atık Suların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanılması
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/346357
2020
• Entegre Et Tesislerinde Atık Suyun Yeniden Kullanımı http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/47/1445/16235.pdf 2020
 
•  *** TURSEFF Yenilebilir Enerji AB Kredileri  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Yenilebilir Enerji  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Yenilebilir Enerji: Başarı Hikayesi 
        
Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Tesisi-POLRES (3.2 Milyon Euro)
         Tavuk Gübresinden Biyokütle Tesisi-POLRES (2.8 Milyon Euro)
 Aralık 2018
 
 
 
 
Kaynak Verimliliği
(Doğal Kaynak Tüketiminin Azaltılması)
• Sanayide Kaynak Verimliliği (2017, vgm.sanayi.gov.tr, 178 Sayfa) Kasım, 2017
• Sanayide Kaynak Verimliliği ÖZET (2017, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: ET ve Et Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 140 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: ÖZET: ET ve Et Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 140 Sayfa) Kasım, 2017
• Kaynak Verimliliği rehberi: ÖZET: Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Rehberi (2016, vgm.sanayi.gov.tr, 2 Sayfa)  Kasım, 2017
   
Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Temel Dokümantasyonu ve Altyapı Şartları • Çevre Temel Dokümantasyonu ve Temel Uygulamaları (MindMap, 1 Sayfa) 14.08.2007
• Çevre Temel Altyapı Şartları ve İyileştirme Önerileri (MindMap, 1 Sayfa) 13.08.2007
•  Çevre Yönetim Sistemi Rehberi (İstanbul Sanayi Odası:  94 Sayfa) Eylül, 2017
•  Sanayide Acil Durum Planlama ve Kriz Yönetimi Rehberi (İstanbul Sanayi Odası:  169 Sayfa) Eylül, 2017
•  Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi (İstanbul Sanayi Odası:  140 Sayfa) Eylül, 2017
•  Endüstriyel Büyük Kaza Risklerinin Azaltılması Rehberi (88 Sayfa  
• Kaç Ağaç dikmeliyiz: Ev yaşantısı için 5 ağaç/yıl, mazotlu araba ile 10 bin km için 15 ağaç, benzinli araba ile 10 bin km için 5 ağaç  30.09.08
     

Yalın Çevre
Lean Environment 

•  Lean Manufacturing and the Environment: Ignoring the 8th Deadly Waste Leaves Money on the Table Nisan, 14
•  The Environmental Professional’s Guide to Lean & Six Sigma Nisan, 14
•  The Lean and Chemicals Toolkit Nisan, 14
•  The Lean and Environment Toolkit Nisan, 14
•  The Lean and Energy Toolkit  
•  Lean in Air Permitting Guide  
•  Pursuing Perfection: Case Studies Examining Lean Manufacturing Strategies, Pollution Prevention, and Environmental Regulatory Management Implications Nisan, 14
•  Working Smart for Environmental Protection Nisan, 14
•  Lean Manufacturing and the Environment Nisan, 14
     
     

Çevre Mevzuatı:
İzinler

•  Çevre İzin Ve Lisanslar Yönetmeliği
•  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği  
•  Çevre Denetimi yönetmeliği  
•  Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik  
• Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik  
     

Çevre Mevzuatı:
Atık Yönetimi

•  Sıfır Atık Yönetmeliği
•  Atık Yönetimi Yönetmeliği  
•  Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  
•  Bazı tehlikesiz atıkların geri kazanım tebliği  
•  Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  
•  Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği  
•  Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  
•  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  
•  Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  
• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği  
     

Çevre Mevzuatı:
Toprak, Hava, Su, Gürültü, Koku Kirliliğin Önlenmesi

• Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş sahalara Dair Yönetmelik
•  Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği  
•  Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  
•  Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  
•  Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği  
•  Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  
•  Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği  
•  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  
•  Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  
•  Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  
•  Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik  
•  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ  
•  Tehlikeli maddeler için yaptırılacak zorunlu sorumluluk sigortalarına ilişkin tarife ve talimat  
•  Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında yönetmelik  
•  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi yönetmeliği  
•  Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik  
•  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik  
•  Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik  
•  Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik  
•  Sera Gazi Emisyonlarinin Takibi Hakkinda Yönetmelik  
•  Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik  
     

TPM

8b. TPM Sütunu : ENERJİ Verimliliği 
:: Energy Productivity

 

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı VAP (Verimlilik Arttırıcı Proje) Destekleri •  ***Enerji Verimliliği BAKANLIK Destekleri (5 Milyon TL'ye kadar proje bedelinin %30'u Hibe; Gönüllü Anlaşma ile 3 Senede %10 enerji yoğunluğu azaltılması karşılığı anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %30’u, 1 milyon Türk Lirasını geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi hibe)  Kasım, 2017
•  Mevzuat: Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımınında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmeli (Enerji Yöneticisi veya Enerji Yönetimi Birimi, Enerji Verimliliği Şirketleri ile Hazırlanan VAP projesi başvuruları, Gönüllü Anlaşma)  Kasım, 2017
•  Desteklenen Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP): 2011-2019  Mayıs, 2018
•  Enerji Verimliliği Teşvikleri (gapgreen.org)  Kasım, 2017
     

Enerji Etüdleri

 •  Enerji Etüdlerinde Kullanılan Ölçme Cihazları (Testo, gapgreen.org)  Kasım, 2017
 •  Enerji Etüd Rapor Kapsamı - Hesaplama Örnekleri  Kasım, 2017
 •  Enerji Etüd Rapor Formatı (Enerji Bakanlığı)  Kasım, 2017
 •  Enerji Etüd Rapor Formatı - Sanayi - Detaylı (Enerji Bakanlığı)  Kasım, 2017
  •   
•  *** TURSEFF Enerji Verimliliği Kredileri  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Enerji Verimliliği Teknoloji Seçim Aracı  Aralık 2018
•  *** TURSEFF Enerji Verimliliği Başarı Hikayeleri   Aralık 2018
 

Enerji Verimliliği Mevcut Durum Belirleme Soru Listeleri
(Energy Efficiency Self Assessment  Checklist)

 • *** Ekipman enerji Verimliliği değerlendirme soru listesi (Motor, pompa, basınçlı hava, aydınlatma, kazan-buhar sistemleri, enerji üretim tesisi) Kasım, 2020
 •  ***Motor enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
 •  ***Pompa enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
 •  ***Basınçlı hava enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
 •  ***Kazan - buhar sistemleri enerji verimliliği değerlendirme soru listesi ve tasarruf hesapları Kasım, 2020
     

Enerji Verimliliği:
Örnek Uygulamalar

•  The Lean and Energy Toolkit  Nisan, 14
•  *** Enerji Verimli Sanayi: Yöntemler ve Tasarruf Oranları  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Isıl Mekanik Sistemler (Kazan, Fırın, Tesisat, İklimlendirme- Havalandırma, Pompa, Basınçlı Hava) (MMO, gapgreen.org-2015)  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu-2010  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: Enerji Bakanlığı-2013  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: ASELSAN  Kasım, 2017
•  Sanayide Enerji Verimliliği Örnek Projeler: ARÇELİK  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Örnek Projeler: Schneider Elektrik  2017
     

Enerji Kaynağı Değiştirme

 •  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yakıtların karşılaştırılması)  Kasım, 2017
     

Basınçlı Hava Sistemleri Verimliliği

• Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Basınçlı hava kaçaklarının giderilmesi, Düşük basınçlı hava kullanımı, kompresör havasının dış ortamdan alınması, Kapasite kontrollü yüksek verimli kompresör)  Kasım, 2017
• Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Bir Çelik Fabrikasında Basınçlı Hava Denetim Çalışması, Altuğ Karataş)  Kasım, 2017
•   Basınçlı Hava Sistemleri (Enerji Verimliliği) (eie.gov.tr)  Kasım, 2017
•   Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği El Kitabı (BUSİAD)  Kasım, 2017
•   Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Eren Soylu)  Kasım, 2017
  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kompresörde değişken hız sürücü ile %20 enerji tasarrufu (Sayfa 15/28)  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Basınçlı Havalı Aletlerin Elektriklendirilmesi, Basınçlı Hava Tesisatındaki Kaçakların Giderilmesi)  Kasım, 2017
   

Elektrik Motorları Verimliliği

• *** Boron Max1002 ile Redüktörlerde %10 Enerji tasarrufu  Nisan, 2020
•  Mevzuat: Verimli Elektrik Motorları ve Değişken Hız Sürücüsü Zorunluluğu (1.1.2017 itibariyle)  Kasım, 2017
•  Elektrik Motor Sistemlerinde Enerji Verimliliği (eie.gov.tr)  Kasım, 2017
•  *** Bakanlık: Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
•  ***ABB Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
•  BALDOR Yüksek Verimli Elektrik Motorları ve Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yüksek verimli motorlar, Fan sistemleri, Yüksek verimli kayışlar, Pompa sistemleri)  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Düşük yük için düşük kapasiteli pompa, fan, kompresör kullanımı)  Kasım, 2017
     

Kazan Verimliliği

•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Kazanlarda verimin arttırılması, hava-yakıt oranının optimize edilmesi, Yakma havasının ısıtılması)  Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kazan Verimliliği: %94-95 (Sayfa 11/28)  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Oksijen Trimli Oransal Brülör, Türbülatör)  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Kızgın su yerine sıcak su kullanımı)  Kasım, 2017
   

Atık Isı Geri Kazanımı
(Kompresör, Klima, Kondenser, Baca Gazı)

•  Yakma Havasının Isıtılması (Reküperatör)-Baca gazındaki Atık Isının Geri Kazanılması  Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kompresör atık ısısı geri kazanımı: 55 bin m3 doğalgaz tasarrufu/yıl (Sayfa 13/28)  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Atık ısı geri kazanımı)  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Kompresör, klima, kondenser ve baca gazındakı atık ısıların geri kazanımı)  Kasım, 2017
   

Proses Soğutma Sistemleri

•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Soğutma Kulesi (Sayfa 12/28)  Kasım, 2017
   

Soğuk-Donuk Depo Yönetim Sistemleri

•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu  Kasım, 2017
•  ***Akıllı Soğuk Hava Deposu Yönetimi OCTOPUSH (Cantek) ile %30-%70 Enerji Tasarrufu  Kasım, 2017
   

Sıcak-Soğuk Yüzey Yalıtımları

•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Soğuk ve sıcak yüzey yalıtımları: Vanalar, boru tesisatları)  Kasım, 2017
   

Aydınlatma Verimliliği
(T5 Floresan, Elektronik Blastlı Floresan, Hareket Sensörler, LED/SOX lambalar, LED, Gün ışığı,  Yerleşim)

•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yüksek verimli aydınlatma)  Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Aydınlatma (İç aydınlatmada elektronik blastlı floresan kullanımı ile %30; LED lambalar ile %90; ortak alanlarda ve dış alanda hareket sensörleri ile %65 enerji tasarrufu) (Sayfa 19-24/28)  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (T5 Floresan, LED, Gün ışığı, Sensör Kullanımı)  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
   
Ortam Isıtma - Soğutma Sistemlerinde (HVAC)Enerji Verimliliği •  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu  Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kalorifer Sisteminde %30 Enerji Tasarrufu (Sayfa 10/28)  Kasım, 2017
•  ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Karışım havalı cihazlarla +%35 Enerji Tasarrufu (Sayfa 14/28)  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
     

Binalarda Enerji Verimliliği
(Pencere, Duvar, Çatı Yalıtımı)

•  Enerji Verimliliği Örnek Projeleri - Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu (Yansıtıcı film)  Kasım, 2017
•  Sanayi Yapılarında Yalıtım (gapgreen.org) Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Hızlı kapanan kapıya geçiş)  Kasım, 2017
   

Elektrik Trafo ve Tesisatlarında Verimlik

• ASELSAN'da Enerji Verimliliği: Kuru tip trafoya geçiş (Sayfa 26/28 )  Kasım, 2017
•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Düşük Yükteki Trafoların İptali, Kuru Tip Trafoya Geçiş)  Kasım, 2017
   

Enerji Tüketimi Takibi

•  Arçelik A.Ş'de Enerji Verimliliği (Enerji tüketimi takibi)  Kasım, 2017
•  Enerji Verimliliği Çözüm Katalogu - Schneider Elektrik  Kasım, 2017
•  Enerji Yönetimi (gapgreen.org)  Kasım, 2017
     

TPM

8c. TPM Sütunu : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

İş Güvenliği

•  Okyanus: Temel İSG Eğitimi Kasım, 2017
•  Okyanus: İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Dokümantasyonu Kasım, 2017
•  Video:  NAPO'nun Maceraları Şubat, 15
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
İSG Kanunu,
İSG Uzmanı,
İşyeri Hekimi,
İSG Kurulu,
Çalışan Temsilcisi,

Risk Değerlendirme,

•  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Açıklamalı Kitabı  
•  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Tebliği  
• İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  
•  İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik  
•  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik  
•  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (2013)  
•  İş Sağlığı Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ  
•  İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği  
• İş Sağlığı Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
Eğitim

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
•  Meslekî yeterlilik kurumu meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ  
• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
İSG İşaretleri,
KKD

• İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği  
• İlk Yardım Yönetmeliği  
• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
İSG İsaretleri,
KKD

• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği  
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinden Kullanılması Hakkında Yönetmelik  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
Binalar

•  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik  
•  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
Makineler

•  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  
•  Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
•  Asansör Yönetmeliği  
•  Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)  
     
İş Güvenliği Mevzuatı:
Risklerin Önlenmesi
•  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği  
•  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunma Yönetmeliği  
•  Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunma Yönetmeliği  
•  Tozla Mücadele Yönetmeliği  
•  Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği  
•  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  
•  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Riskinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik  
•  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  
•  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği  
•  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
Kimyasallar

•  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik  
•  Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
Patlayıcı Ortamlar

•  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik  
•  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik  
•  Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)  
     

İş Güvenliği Mevzuatı:
Sektörel

•  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
•  Yapı İşlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği
•  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği
•  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Güvenliği Hakkında Yönetmelik
     
     

TPM

8d. TPM Sütunu:
ÇALIŞAN HAKLARI :: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ETİ Sosyal Sorumluluk - Eti Base Code •  Eti Base Code Şubat, 07
     

İş Kanunu

•  İş Kanunu  
•  Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik    
 

İş Kanunu
Mevzuatından:
Çalışma Süreleri ve Şartları

 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
•  İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
•  Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik
•  Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Hakkında Yönetmelik
•  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
•  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
•  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Tebliğ  
• Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmek
• Alt İşverenlik Yönetmeliği
•   Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik
•  İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik